Certyfikaty

ARTHOME

Certyfikaty

Posiadamy niezbędne atesty i certyfikaty pozwalające na skuteczne prowadzenie naszej działalności. Dzięki nim nasi Klienci są w stanie uzyskać odpowiednie pozwolenia i są pewni naszych konstrukcji.

ARTHome

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że we wrześniu 2022 zaliczyliśmy niezbędne egzaminy w PHI Darmstadt i otrzymaliśmy Certyfikat, Logo i Tytuł Europejskiego Certyfikowanego Mistrza/Wykonawcy Budownictwa Pasywnego.
Tym samym dołączyliśmy do europejskiej listy ekspertów : Wykonawcy budynków prefabrykowanych.

arthome
arthome
ARTHome

Aprobata Techniczna ITB

Elementy z których wykonane są ściany oraz dach budynku posiadają dokument jakim jest aprobata techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie o nr Aprobata Techniczna ITB AT-15-7770/2008.

ARTHome
ARTHome

Atest Higieniczny

Wszystkie elementy wykorzystywane do budowy ścian oraz dachów posiadają atest higieniczny wydany przez NARODOWY INSTUYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO W WARSZAWIE nr : HK/B/1414/01/2010. Dokument poświadcza o możliwości zastosowania poszczególnych elementów w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłu spożywczego.

ARTHome
ARTHome

Izolacja cieplna ścian oraz dachów

Wszystkie nasze obiekty posiadają izolacyjność cieplną dostosowana do rodzaju oraz przeznaczenia budynku. Najczęściej stosowaną izolacja cieplną jest EPS 70-038
Fasada Professional stosowany najczęściej w budownictwie domów jednorodzinnych. Jest to produkt samogasnący o współczynniku przenikania ciepła W/(m2·K) od 0,38 do 0,25.